Wat is Specialisatie

 • Het is een opleiding van twee jaar die gevolgd kan worden na het behalen van de beroepskwalificatie voor de 4egraad.
 • De opleiding kan enkel binnen het korte traject gevolgd worden van 2 jaar = 2 x 4 lesuren/ week.
 • Je bent gericht op geïndividualiseerd kunstenaarschap.
 • Jouw werken dragen bij tot de uitstraling van de Academie.
 • Zowel proces als product zijn belangrijk.
 • Het doel is om te groeien in de eigen beeldende ontwikkeling.
 • Je werkt zelfstandig aan een persoonlijk traject met ondersteuning en begeleiding van de atelierleerkracht(en).
 • Je streeft naar het verleggen van je grenzen. Dit zowel op creatief, technisch als inhoudelijk vlak. Proces en product worden als evenwaardig beschouwd.
 • Je durft je bestaand project terug in vraag stellen.
 • Dit tweejarig traject wordt afgesloten met de presentatie van je werk.
 • De academie voorziet de locatie. De tentoonstelling wordt door u en de medeleerlingen verzorgt.

Toelatingsvoorwaarden voor specialisatie

 • Specialisatie geeft uitmuntende leerlingen de kans om te excelleren.
 • Je bent in het bezit van de beroepskwalificatie van de opleiding waarin je wilt specialiseren.
 • Motivatie, competenties en potentieel zijn belangrijke factoren om iemand via deze toelatingsproef/ selectieronde toe te laten tot de specialisatie.
 • Je levert een portfolio in, dit kan digitaal verzonden worden via ‘wetransfere’.
 • 5 tot max.10 foto’s van je eigen werk, in kleur en van goede kwaliteit. Vermeld de ware grootte van elk werk.
 • Ga voor kwaliteit boven kwantiteit en kies voor eenheid.
 • De geselecteerde werken vertegenwoordigen de kenmerken van jouw werk.
 • Het getoonde werk sluit aan bij het vakgebied waarin je wil specialiseren.
 • Je dient een schriftelijke motivatie in (max. één A4) waarin je antwoord geeft op volgende vragen:
  • Hoe verliep je traject tot nu toe?
  • Waar sta je en waar wil je naartoe? Wat is je intentie?
  • Wat wil je onderzoeken? Hoe ga je dit aanpakken?
  • Wat zijn je sterktes? Hoe ga je die inzetten?
  • Wat drijft je? Wat/wie inspireert je?
  • Hoe kunnen we je ondersteunen?
  • Indien je traject in het verlengde ligt van je afstudeerproject, omschrijf in je motivatie waar je dieper/ breder op in zal gaan.
 • De uiteindelijke toelating tot de specialisatie wordt beslist door een jury. Deze jury is samengesteld door de vakleerkrachten van de 4egraad en specialisatie. Eventueel kan een externe aanwezig zijn.
 • De jury zal zich baseren op volgende criteria:
   • Jouw motivatie
   • De kwaliteit van je werken
   • Eindresultaat 4de graad
   • Jouw zelfstandigheid
   • Jouw reflectieve vaardigheden
   • Jouw groeipotentieel
   • Jouw persoonlijk motivatiedossier

 

Kandideren

Jouw kandidatuur komt voor een selectiecomité.

De plaatsen voor de kortlopende studierichting zijn beperkt.

De 1ste Ronde is voor bestaande leerlingen en vindt plaats na de Laureaten-jury.

De 2de Ronde is, indien er nog plaats is, voor externe leerlingen. Hiervoor lever je voor 19 augustus je Portfolio in.

 

Concreet voor nieuwe leerlingen

 • Portfolio
  • Het portfolio moet toekomen voor 19 augustus
  • Je portfolio bevat
   • Je naam
   • Je huidige atelier
   • Foto’s
   • Motivatiebrief
   • Het atelier waarin je wenst te specialiseren
   • De gekozen lesmomenten
 • Stuur alles door via Wetransfer naar carla@st-lucas-kapellen.be
 • De selectieprocedure vindt plaats eind augustus.
 • Leerlingen die aanvaard worden voor de Specialisatie worden per mail eind augustus op de hoogte gebracht.
 • Toegelaten leerlingen kunnen dan meteen inschrijven. Dit kan via mail of op afspraak.
 • Leerlingen die niet geselecteerd zijn, worden ook eind augustus op de hoogte gesteld.

wat

Specialisatie

waar

Bauwinlaan 1, 2950 Kapellen (Hoogboom) of

Kazerneweg 28 (Hoogboom)

wanneer

2 keer per week

tijdens het gekozen atelier

duur

2 jaar — 8 uur per week

voor wie

volwassenen vanaf 18 jaar die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden