Wat is Specialisatie

 • Het is een opleiding van twee jaar die gevolgd kan worden na het behalen van de bekwaamheidsbewijs voor de 4egraad.
 • De opleiding kan enkel binnen het korte traject gevolgd worden van 2 jaar = 2 x 4 lesuren/ week.
 • Je bent gericht op geïndividualiseerd kunstenaarschap.
 • Jouw werken dragen bij tot de uitstraling van de Academie.
 • Zowel proces als product zijn belangrijk.
 • Het doel is om te groeien in de eigen beeldende ontwikkeling.
 • Je werkt zelfstandig aan een persoonlijk traject met ondersteuning en begeleiding van de atelierleerkracht(en).
 • Je streeft naar het verleggen van je grenzen. Dit zowel op creatief, technisch als inhoudelijk vlak. Proces en product worden als evenwaardig beschouwd.
 • Je durft je bestaand project terug in vraag stellen.
 • Dit tweejarig traject wordt afgesloten met de presentatie van je werk.
 • De academie voorziet de locatie. De tentoonstelling wordt door u en de medecursisten verzorgt.

Toelatingsvoorwaarden voor specialisatie

 • Specialisatie geeft uitmuntende leerlingen de kans om te excelleren.
 • Je bent in het bezit van een getuigschrift 4e graad voor het vak waarin je wilt specialiseren.
 • Motivatie, competenties en potentieel zijn belangrijke factoren om iemand via deze toelatingsproef/ selectieronde toe te laten tot de specialisatie.
 • Je levert een portfolio in, dit kan digitaal verzonden worden via ‘wetransfere’.
 • 5 tot max.10 foto’s van je eigen werk, in kleur en van goede kwaliteit. Vermeld de ware grootte van elk werk.
 • Ga voor kwaliteit boven kwantiteit en kies voor eenheid.
 • De geselecteerde werken vertegenwoordigen de kenmerken van jouw werk.
 • Het getoonde werk sluit aan bij het vakgebied waarin je wil specialiseren.
 • Je geeft een persoonlijke motivatie af = je visie op max. één A4.
  • Waar ben je mee bezig?
  • Wat wil je graag bereiken?
  • Ga je dieper in op je onderzoek of ga dit verbreden?
  • Met welke techniek wil je werken?
  • Indien je visie in het verlengde ligt van je afstudeerproject, geef je een schriftelijke neerslag over het inhoudelijke aspect van dit werk?
 • De uiteindelijke toelating tot de specialisatie wordt beslist door een jury. Deze jury is samengesteld door de vakleerkrachten van de 4egraad en specialisatie. Eventueel kan een buitenjury aanwezig zijn.
 • De jury zal zich baseren op volgende criteria:
   • Jouw motivatie
   • De kwaliteit van je werken
   • Eindresultaat 4de graad
   • Je kan zelfstandig werken
   • Je kan je eigen werk beoordelen
   • Er is nog groeicapaciteit
   • Een concreet plan dat zichtbaar is in het portfolio of nog met de atelierleerkracht overlegd moet worden

 

Kandideren

Jouw kandidatuur komt voor een selectiecomité. Deze plaatsen zijn beperkt.

De 1ste Ronde is voor bestaande leerlingen en vindt plaats na de Laureaten-jury.

De 2de Ronde is, indien er nog plaats is, voor externe leerlingen. Hiervoor lever je voor 15 augustus je Portfolio in.

 

Concreet voor nieuwe leerlingen

 • Portfolio
  • Het portfolio moet toekomen voor 20 augustus
  • Je portfolio bevat
   • Je naam
   • Je huidige atelier
   • Foto’s
   • Motivatiebrief
   • Het atelier waarin je wenst te specialiseren
   • De gekozen lesmomenten
 • Stuur alles door via Wetransfer naar carla@st-lucas-kapellen.be
 • De selectieprocedure vindt plaats eind augustus.
 • Leerlingen die aanvaard worden voor de Specialisatie worden per mail eind augustus op de hoogte gebracht.
 • Toegelaten leerlingen kunnen dan meteen inschrijven. Dit kan via mail of op afspraak.
 • Leerlingen die niet geselecteerd zijn, worden ook eind augustus op de hoogte gesteld.

wat

Specialisatie

waar

Bauwinlaan 1, 2950 Kapellen (Hoogboom) of

Kazerneweg 28 (Hoogboom)

wanneer

2 keer per week

tijdens het gekozen atelier

duur

2 jaar — 8 uur per week

voor wie

volwassenen vanaf 18 jaar die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden