Opening academiejaar 2021-2022

Eerste lesdag: woensdag 1 september 2021

Speciale data in het rood

 •  2de selectieronde voor kandidaat-specialisten: 26 augustus 2021
 • Intakegesprek CrossOver atelier: vanaf 1 september 2021 (na aanmelding op het secretariaat)
 • Info en toonmomenten Kinderateliers: begin oktober 2021. Digitaal.
 • Kinderkunstendag in Kapellen op zaterdag 20 november en in Kalmthout op zondag 21 november 2021
 • Toonmomenten Jongerenateliers: toonmoment woensdag 16, vrijdag 18 en zaterdag 19 februari 2022
 • Dag van de Academies: zaterdag 19 februari 2022

Waarnemingstekenen

Enkel voor volwassenen en niet voor alle ateliers. Indien dit voor u van toepassing is, wordt je hiervan op de hoogte gesteld.

 • Witte week: atelierweek met atelierleerkracht
 • Oranje week: WT-week voor het kort en het lang traject (5- en 10-jarige opleiding )

Sanja (Schilderatelier), Lotte (Projectatelier), atelierleerkracht (Modelatelier en Tekenatelier)

 • Gele week: WT-week voor kort traject (5-jarige opleiding = 8u/ week)

Tania (Tekenatelier), Ewald (Modelatelier)

Vrijë dagen

 • Facultatieve verlofdagen: maandag 11 oktober 2021 en zaterdag 28 mei 2022
 • Herfstvakantie van 1 tot en met 7 november 2021
 • Wapenstilstand 11 november 2021
 • Kerstvakantie van van 24 december 2021 tot en met 3 januari 2022
 • Krokusvakantie van 28 februari tot en met 6 maart 2022
 • Paasvakantie van 4 tot en met 18 april 2022
 • Dag van de Arbeid 1 mei 2022
 • Ons Heer Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
 • Pinkstermaandag 6 juni 2022
 • Zomervakantie van 1 juli tot en met 31 augustus 2022

Studiedagen voor het personeel

GEEN LES voor de cursisten op dinsdag 12 oktober 2021 en woensdag 27 april 2022

Jury

 • Vrijdag 20 mei 2022: 6de jaar jongeren
 • Donderdag 16 juni 2022: 2de jaar oriëntatieatelier
 • Donderdag 23 juni 2022: 5de jaar 4de graad en 2de jaar specialisatie

EXPO

 • Van 11 tot 20 september 2021: Algemene expo in de ganggalerij + expo Specialisten 2020 + Specialisten 2021: in het oud-gemeentehuis
 • Woensdag 18, vrijdag 20 en zaterdag 21 mei 2022: Kinderateliers en jongerenateliers/ receptie jongeren: vrijdag 20 mei 2022 om 19u / receptie kinderen: zaterdag 21 mei 2021 om 10u

VERDER ONDER VOORBEHOUD:

 • Zaterdag 18 en zondag 19 juni 2022: algemene tentoonstelling / receptie en proclamatie: vrijdag 17 juni 2022 om 20u (met of zonder Kandidaten en Laureaten)
 • Zaterdag 25 en zondag 26 juni 2022: Laureaten / receptie en proclamatie: vrijdag 24 juni 2021 om 20u (met of zonder algemeen expo)
 • We zoeken naar formule waarbij er in week 24 voor kinderen en jongeren nog les kan gegeven worden en week 25 aan iedereen nog les kan gegeven worden.
 • September: expo Specialisten in oude-gemeentehuis.

EINDE ACADEMIEJAAR 2021-2022

Ophalen werken en certificaten

 • Kapellen: Kinderen en jongeren : vrijdag 24 juni, zaterdag 25 juni en woensdag 29 juni 2022
 • Kapellen: Volwassenen: maandag 27, dinsdag 28 juni en woensdag 29 juni 2022
 • Putte: Kinderen: donderdag 23 juni, maandag 27 juni, dinsdag 28 juni 2022
 • Kalmthout: Kinderen en jongeren: zaterdag 26 juni, dinsdag 29 juni en woensdag 30 juni 2022

INSCHRIJVINGEN

Inschrijven voor academiejaar  2021-2022 kan tot 1 oktober 2021

Ga voor meer info naar inschrijvingen