• is de vriendenkring van Sint-Lucas opgericht eind jaren 80 door een aantal cursisten.
 • Bestuur en leden van de vriendenkring zijn cursisten, ex-cursisten en sympathisanten van de academie. De bestuursleden komen uit diverse ateliers.
 • Het lidmaatschap is telkens voor één kalenderjaar.
 • Je kan lid worden door 10 euro te storten op 404-5086621-90 met vermelding van naam en e-mailadres. Zo wordt je via mail op de hoogte gehouden van alle activiteiten.
  IBAN code: BE34 4045 0866 2190.
  BIC code: KBC Bank KREDBEBB.
 • De doelstelling van de vriendenkring is het ondersteunen van de academie bij de buiten het lesprogramma vallende activiteiten, door middel van:
  – het organiseren van tentoonstellingsbezoeken
  – het inrichten van lezingen of voordrachten
  – het organiseren van het openluchtatelier (op vooraf bepaalde donderdagen in de zomervakantie wordt er buiten geschilderd op locatie)
  – hulp bij en/of organisatie van de tentoonstellingsreceptie en evt. andere activiteiten van de academie
  – aankoop van kunstboeken voor de bibliotheek, dit geeft de mogelijkheid tot het inkijken van kunstboeken voor leerlingen, cursisten en leerkrachten.
 • Het programma van de vriendenkring wordt door het Tint-secretariaat per mail meegedeeld. Je ziet ook affiches in de wandelgangen.
 • Bestuur Vriendenkring Sint-Lucas – Kapellen
 • Onze leerkracht Mark Verbraeken zorgt voor de rechtstreekse contact met Tint.
 • Contact: voor vragen of inschrijvingen: secretaris.tint@gmail.com
 • De Academie helpt om alle info te verspreiden via de website en Facebook van Sint-Lucas.