• In september 1982 startte een aantal vrijwilligers het Tekenatelier Pigment. Het doel van de lessen was de kinderen een ruim inzicht te geven in het tekenen: op spelende wijze met verschillende materialen en technieken zich leren uitdrukken.
  • Het was onmiddellijk een groot succes. De vraag overtrof al snel het aanbod. En Pigment groeide in de mate van het mogelijke… want alles diende te gebeuren op vrijwillige basis. De middelen waren beperkt maar met een enorme inzet bereikten ze hun doel: elk kind de kans geven zich creatief te ontplooien.
  • Zo is Pigment gegroeid naar:
    “Pigment Academie Beeldende Kunst Kalmthout vzw.”
  • Op 24 juni 2004 ondertekende Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, de goedkeuring van een experiment voor een samenwerkingsverband tussen Sint-Lucas en Pigment. Dit betekent dat vanaf het schooljaar 2004-2005 heel de lagere graad, van het 1ste t/m 6de leerjaar, een officiële academie geworden is. Door deze erkenning werd jarenlange inzet, vrijwilligerswerk en opgebouwde kwaliteit op een gepaste manier gewaardeerd en gewaarborgd.
  • Sinds 2018 richten wij hier ook het jongerenatelier in.
  • Onze leerkracht An Lombaerts zorgde voor de rechtstreekse contact met Pigment.
  • Vanaf academiejaar 2023-2024 is de vzw Pigment ontbonden.
  • Pigment blijft in Kalmthout bestaan als vestigingsplaats van vzw Sint-Lucas Academie voor Beeldenden Kunsten, Kapellen.