Toelatingsvoorwaarden

  • 4e graad = Tekenatelier, Schilderatelier, Portret & Modelatelier, Projectatelier, Grafiek atelier, Illustratie atelier, Klassiek atelier, CrossOver atelier: u wordt toegelaten na het volgen van het Oriëntatieatelier of een andere opleiding binnen de beeldende kunsten of na het voorleggen van een portfolio voor de 4e graad.
  • Specialisatie = na 4e graad: na het voorleggen van een portfolio voor specialisatie en na de selectie van de jury. Deze plaatsen zijn beperkt.
  • CrossOver atelier = 2 ateliers combineren: na het inleveren van een dossier en voorleggen van een portfolio en indien er nog plaats is in beide ateliers.

 

Geen toelating nodig

  • 1e en 2e graad: de kinderen stromen in op leeftijd of gelijkgesteld aan dagschool
  • 3e graad jongeren: de jongeren stromen in op leeftijd of gelijkgesteld aan dagschool
  • 3e graad volwassenen = Oriëntatieatelier: iedereen vanaf 18 jaar kan instromen

Afhankelijk van reeds behaalde competenties is het mogelijk om in te stromen in een hoger jaar.