Update Corona

Op 15 april verlengde de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen. Wat onderwijs betreft, betekent dit dat de lessen op de academie geschorst blijven tot en met 3 mei. Om tegemoet te komen aan de vereiste van het voorbereidend thuisleren (preteaching), zullen onze leerkrachten hun leerlingen contacteren, met mogelijke opdrachten, materialen, tips, bronnen,… om thuis te werken. Hoe…