Online-Expo Laureaten 2020

Wij stellen graag de afstudeerprojecten van onze Laureaten voor via onderstaande Online-Expo. Van elke cursist zijn er 3 werken uitgelicht, alle andere werken zijn te zien in de filmpjes. Geniet ervan!   Tijdens het academiejaar 2020-2021 zullen deze werken in de gang-galerij van onze academie geëxposeerd worden.