Update 27 januari & 1 februari

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts op 27 januari 2021 beslist dat de huidige corona-maatregelen in het onderwijs van kracht blijven tot aan de krokusvakantie, dit met enkele wijzigingen. Voorzichtigheid blijft geboden: versoepelingen zijn nog niet aan de orde. Wijzigingen in de maatregelen 1/02: Voor kinderen -12 jaar: 1ste,…