PAASVAKANTIE

Het Overlegcomité heeft beslist dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. De lessen worden opgeschort vanaf maandag 29 maart. Concreet: De lessen gaan zoals eerder gepland door tot en met zaterdag 27 maart De lessen worden vanaf 29 maart zowel fysiek als digitaal…